Цены в АЗС на бензин в Армавире (таблица)

Сравнение цен на топливо в Армавире. Лучшие цены: Аи-92 42.7 руб. Аи-95 49.7 руб. Аи-98 63.29 руб. ДТ 48.9 руб. Газ СПБТ 23 руб. Аи-100 62.5 руб. Премиум 95 53.4 руб. Премиум 92 47.3 руб. Премиум ДТ 51.4 руб. - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №237 ЛУКОЙЛ Аи-92 49.72 2022-09-27
АЗС №237 ЛУКОЙЛ Аи-95 55.48 2022-09-27
АЗС №237 ЛУКОЙЛ Аи-98 63.29 2022-09-27
АЗС №237 ЛУКОЙЛ ДТ 53.06 2022-09-27
МАЗС №29 ЛУКОЙЛ Аи-92 49.72 2022-09-27
МАЗС №29 ЛУКОЙЛ Аи-95 55.48 2022-09-27
МАЗС №29 ЛУКОЙЛ Аи-98 63.29 2022-09-26
МАЗС №29 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 23.8 2022-09-27
МАЗС №29 ЛУКОЙЛ ДТ 53.56 2022-09-27
АЗС № 276 ЛУКОЙЛ Аи-92 49.72 2022-09-27
АЗС № 276 ЛУКОЙЛ Аи-95 55.48 2022-09-27
АЗС № 276 ЛУКОЙЛ Аи-98 63.29 2022-09-27
АЗС № 276 ЛУКОЙЛ ДТ 53.06 2022-09-27
АЗС 061 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 62.5 2022-09-25
АЗС 061 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 47.6 2022-09-27
АЗС 061 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 52 2022-09-27
АЗС 061 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 53.25 2022-09-27
1 Роснефть Аи-92 48.1 2022-09-27
1 Роснефть Аи-95 53 2022-09-27
1 Роснефть ДТ 52.8 2022-09-27
АЗС 061 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 53.4 2022-09-27
АЗС 061 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 52.25 2022-08-03
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB Аи-92 46.5 2022-09-25
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB Аи-95 52 2022-09-21
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB ДТ 52.8 2022-09-22
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB Премиум 92 47.3 2022-08-20
14 Роснефть Аи-92 48.1 2022-09-27
14 Роснефть Аи-95 53 2022-09-24
14 Роснефть Газ СПБТ 23 2022-09-27
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 АЗС Аи-92 48.1 2022-09-26
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 АЗС Аи-95 53 2022-09-23
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 АЗС ДТ 52.8 2022-09-27
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 АЗС Премиум 92 48.8 2022-09-09
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB Аи-92 46.5 2022-09-27
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB Аи-95 52 2022-09-27
14 Роснефть ДТ 52.8 2022-09-27
14 Роснефть Премиум 92 49.1 2022-09-24
14 Роснефть Премиум 95 54 2022-09-26
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB ДТ 52.8 2022-09-27
Шинойлтранс ООО ИНН 2336015661 PNB Премиум 92 47.3 2022-09-25
Крокус ООО ИНН 2302034867 Крокус Аи-92 46.9 2022-09-21
Крокус ООО ИНН 2302034867 Крокус Аи-95 50.9 2022-09-25
Крокус ООО ИНН 2302034867 Крокус ДТ 53 2022-09-20
Армгаз ООО (Краснодарский край) АЗС Аи-92 47.6 2022-09-27
77 Роснефть Аи-92 48.1 2022-09-27
77 Роснефть Аи-95 53 2022-09-27
77 Роснефть Газ СПБТ 23 2022-09-27
77 Роснефть ДТ 52.8 2022-09-27
Армгаз ООО (Краснодарский край) АЗС Аи-95 52 2022-09-27
Армгаз ООО (Краснодарский край) АЗС ДТ 54.4 2022-09-27
Армгаз ООО ИНН 2302043766 Армгаз Аи-92 47.6 2022-09-27
Армгаз ООО ИНН 2302043766 Армгаз Аи-95 52 2022-09-23
Армгаз ООО ИНН 2302043766 Армгаз ДТ 54.4 2022-09-27
77 Роснефть Премиум 95 54 2022-09-27
5 Роснефть Аи-92 48.1 2022-09-26
5 Роснефть Аи-95 53 2022-09-27
5 Роснефть Газ СПБТ 23 2022-09-24
5 Роснефть ДТ 52.8 2022-09-27
5 Роснефть Премиум 92 49.1 2022-09-27
5 Роснефть Премиум 95 54 2022-09-27
111/1 Роснефть Аи-92 48.3 2022-01-02
111/1 Роснефть Аи-95 53 2022-01-02
111/1 Роснефть ДТ 50.8 2021-12-31
111/1 Роснефть Премиум 92 49.2 2021-12-29
RUSOIL №29 RUSOIL Аи-92 42.7 2022-09-27
RUSOIL №29 RUSOIL Аи-95 49.7 2022-09-27
RUSOIL №29 RUSOIL ДТ 48.9 2022-09-27
RUSOIL №29 RUSOIL Премиум ДТ 51.4 2022-09-27
RUSOIL №81 RUSOIL Аи-92 42.7 2022-09-27
RUSOIL №81 RUSOIL Аи-95 49.7 2022-09-27
RUSOIL №81 RUSOIL ДТ 48.9 2022-09-27
RUSOIL №81 RUSOIL Премиум ДТ 51.4 2022-09-27
АГНС №1 АГНС Газ СПБТ 20.5 2022-07-07
RUSOIL №82 RUSOIL Аи-92 42.7 2022-09-27
RUSOIL №82 RUSOIL Аи-95 49.7 2022-09-27
RUSOIL №82 RUSOIL ДТ 48.9 2022-09-27
RUSOIL №82 RUSOIL Премиум ДТ 51.4 2022-09-27
RUSOIL №43 RUSOIL Аи-92 42.7 2022-09-27
RUSOIL №43 RUSOIL Аи-95 49.7 2022-09-27
RUSOIL №43 RUSOIL ДТ 48.9 2022-09-27
RUSOIL №43 RUSOIL Премиум ДТ 51.4 2022-09-27
RUSOIL №83 RUSOIL Аи-92 42.7 2022-09-27
RUSOIL №83 RUSOIL Аи-95 49.7 2022-09-27
RUSOIL №83 RUSOIL ДТ 48.9 2022-09-27
RUSOIL №83 RUSOIL Премиум ДТ 51.4 2022-09-27
FLASH №47 Flash Аи-92 46.55 2022-03-18
FLASH №47 Flash Аи-95 51.65 2022-03-18
FLASH №47 Flash ДТ 51.2 2022-03-18
FLASH №47 Flash Аи-92 46.55 2022-09-27
FLASH №47 Flash Аи-95 51.65 2022-09-27
FLASH №47 Flash ДТ 51.8 2022-09-27
Газпромнефть №15061 Газпромнефть ДТ 52.95 2022-09-21
Flash (ТСО) Flash Аи-92 46.55 2022-09-11
Flash (ТСО) Flash Аи-95 51.65 2022-09-11
Flash (ТСО) Flash ДТ 51.8 2022-09-11
Газпромнефть №15061 Газпромнефть Аи-100 62.5 2022-09-21
Газпромнефть №15061 Газпромнефть Аи-92 47.6 2022-09-21
Газпромнефть №15061 Газпромнефть Аи-95 52 2022-09-21
Газпромнефть №15061 Газпромнефть Премиум 95 53.4 2022-09-21
Газпромнефть №15061 Газпромнефть Премиум ДТ 52.25 2022-08-14
Панда №12 Панда Аи-92 46.9 2022-07-27
Панда №12 Панда Аи-95 51.7 2022-07-26
Панда №12 Панда Газ СПБТ 20.5 2022-07-27
Панда №12 Панда ДТ 50.45 2022-07-23
Панда №12 Панда Премиум ДТ 50.45 2022-07-27
Вверх